top of page

Các quyết định 

Các nghị quyết là một phần không thể thiếu của BĐD CMHS Nhà nước và Quốc gia của chúng ta. Arizona PTA đã có quan điểm chính thức về nhiều khía cạnh của các vấn đề phúc lợi trẻ em, sức khỏe, giáo dục và gia đình thông qua quá trình giải quyết.  

PTA quốc gia xem xét các nghị quyết mỗi năm tại đại hội thường niên của mình.

Sử dụng liên kết bên dưới để truy cập các độ phân giải được sử dụng phổ biến nhất.  Đây không phải là một danh sách đầy đủ và bạn có thể đặt câu hỏi về các giải pháp này hoặc giúp tìm các giải pháp khác, hãy liên hệ với  Nhóm các vấn đề chính phủ .

Nghị quyết PTA quốc gia

bottom of page