top of page
logo black.jpeg

Gặp gỡ nhóm

Committee.jpg
Image.jpeg

chủ tịch
Anne Gabriellini

Người gốc New York, Anne Gabriellini sống ở Surprise, AZ. Cô ấy đã phục vụ tại nhiều văn phòng trong suốt thời gian làm việc với PTA và yêu thích việc giúp đỡ các đơn vị ở trạng thái Tốt với AZ PTA.

This could be You Graphic.png

Tổng thống được bầu
VACANT

AZPTA đang tìm kiếm những tình nguyện viên tận tâm, những người muốn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh Arizona. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Danielle Padia Pic.jpg

Phó Tổng Thống 
Sara Gagliardi

Sara Gagliardi đã tham gia PTA trong 6 năm qua. Cô rất vui khi được tham gia nhóm AZ PTA và mong muốn được hợp tác với các đơn vị địa phương với tư cách là thành viên.

amanda.jpg

Phó chủ tịch hội viên 
Amanda Reyes

Amanda Reyes vinh dự được đảm nhiệm vai trò Giám đốc Khu vực SWM. Cô đã sống ở Arizona 13 năm và đã phục vụ trong PTA trong 7 năm tại một đơn vị địa phương và trong PTA của Tiểu bang. Cô sống ở Tonopah với chồng và 4 người con.

Terrie Minnick.jpg

thư ký 
Terrie Minnick

Từng là Chủ tịch của AZPTA ('99 -'01), Terrie tự hào là Bà mẹ của 2 con và Bà của 3. Bà có chứng chỉ về Quản lý Phi lợi nhuận của ASU. Cô ấy là cựu thành viên Hội đồng quản trị và Huấn luyện viên PTA Quốc gia. Terrie từng là Ủy viên trong Ủy ban Dịch vụ và Tình nguyện viên của Thống đốc trong 10 năm.

Kirsten Morgan.jpg

Thủ quỹ
VACANT

AZPTA đang tìm kiếm những tình nguyện viên tận tâm, những người muốn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh Arizona. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Bumford, Kristin Photo 2022.jpg

Giám đốc khu vực Tây Nam Maricopa 
Nick Reyes

Nick đã là thành viên của Hội đồng PTA Arizona được 6 năm. Anh ấy thích những hoạt động ngoài trời tuyệt vời và là một cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ. Anh ấy sống ở Tonopah với vợ và 4 người con.

Tiffany Headshot-2.jpg

Khu vực phía nam
Giám đốc khu vực 
VACANT

I am new to Arizona, but not to PTA. I have worked with PTA for 17 years and love the community that it offers. I have a 23 year old that lives in Austin with 1 more year at University of TX and a 13 year old that is looking forward to attending Magee Middle School In TUSD. I fully believe in PTAs mission, to help every child's potential become a reality. I look forward to serving the Southern Region and helping Arizona further the PTA mission.

This could be You Graphic.png

North Central Maricopa Region Director
Monique Nieto

Email Monique with your questions!

Giám đốc khu vực Bắc Trung Bộ  

Dannie Padia

This could be You Graphic.png

Giám đốc Vùng Tây Bắc Maricopa
Jackie Edmonds

Khu vực này được quản lý bởi Hội đồng quản lý PTA Arizona. Nếu bạn muốn ứng cử vào vị trí này, vui lòng gửi email cho AZ PTA.

This could be You Graphic.png

Bắc Arizona
Giám đốc khu vực 
VACANT

Khu vực này được quản lý bởi Hội đồng quản lý PTA Arizona. Nếu bạn muốn ứng cử vào vị trí này, vui lòng gửi email cho AZ PTA.

This could be You Graphic.png

Đông Bắc Maricopa / Gila 
Khu vực  Giám đốc
VACANT

Khu vực này được quản lý bởi Hội đồng quản lý PTA Arizona. Nếu bạn muốn ứng cử vào vị trí này, vui lòng gửi email cho AZ PTA.

Copy of Nicole Profile Image.png

Chủ tịch Dịch vụ Hiện trường
VACANT

AZPTA đang tìm kiếm những tình nguyện viên tận tâm, những người muốn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh Arizona. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Copy of This could be You Graphic.png

Ghế đa dạng 
VACANT

AZPTA đang tìm kiếm những tình nguyện viên tận tâm, những người muốn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh Arizona. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Heidi C

Ghế an toàn & sức khỏe 
VACANT

AZPTA đang tìm kiếm những tình nguyện viên tận tâm, những người muốn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh Arizona. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

This could be You Graphic.png

Giám đốc vùng Đông Nam Maricopa / Pinal
VACANT

Khu vực này được quản lý bởi Hội đồng quản lý PTA Arizona.  Nếu bạn muốn ứng cử vào vị trí này, vui lòng gửi email cho AZ PTA.

This could be You Graphic.png

Giám đốc khu vực miền Tây
VACANT

Khu vực này được quản lý bởi Hội đồng quản lý PTA Arizona. Nếu bạn muốn ứng cử vào vị trí này, vui lòng gửi email cho AZ PTA.

Copy of This could be You Graphic.png

Chủ tịch Bylaws
VACANT

Please contact Arizona PTA if you are interested in this position.

Copy of This could be You Graphic.png

Chủ tịch vấn đề lập pháp của tiểu bang
VACANT

AZPTA đang tìm kiếm những tình nguyện viên tận tâm, những người muốn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh Arizona. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Copy of This could be You Graphic.png

Chủ tịch Nghệ thuật trong Giáo dục
VACANT

This could be you!

Contact office@azpta.org if you are interested in helping Arizona PTA with social media and marketing messaging. 

Sharon_pic.jpg

Chủ tịch Nghệ thuật trong Giáo dục
VACANT

AZPTA đang tìm kiếm những tình nguyện viên tận tâm, những người muốn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh Arizona. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Allen Little.png

Chủ tịch vấn đề lập pháp của tiểu bang
VACANT

Allen is a husband and a father of 6 children and 6 grandchildren.  He has a background in Information Technology, Real Estate, and Culinary Arts. He currently serves as Vice-president of the Kingswood PTSA. He has sat on numerous boards such as (CAP) Community Action Partnerships and various Illinois Realtor Association Advocacy Committees.  Allen, being a single father raising his 3 children before his remarriage understands firsthand the challenges of parenting, the importance of being involved in your child's education in school and out, the effects their surroundings, our society and social media have on our precious children. He also understands the importance of Family and Community as these are intricate and important pieces to a child's growth and development.  He looks forward to bringing his experience and knowledge to the Arizona PTA to enrich Family Engagement as well as Male Engagement throughout this Great State of Arizona.

Chantelle Little.jpg

Lập pháp Liên bang
Chủ tọa vấn đề
VACANT

AZPTA đang tìm kiếm những tình nguyện viên tận tâm, những người muốn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh Arizona. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Kirsten Morgan.jpg

Lập pháp Liên bang
Chủ tọa vấn đề
VACANT

Email with questions or ideas for the 2024 Arizona PTA annual convention. 

Additional Committees & Members

*Committee Chairs

Interested in joining or need more information about committees?
Email: office@azpta.org

Advocacy Committee

Kirsten Morgan*

Allen Little

Arts in Education Committee

Sharon Clark Frierson*

Shana Wilson

Reflections Sub-Committee

Sharon Clark Frierson

Shana Wilson

Colette Campbell

 

Amanda Reyes 

Kirsten Morgan*

Danielle Padia

Budget & Finance Committee

Tiffany Rogers* (Acting Chair)

Terrie Minnick

Kirsten Morgan

Bylaws Committee

Diversity Committee

Angela McCallister*

Chantelle Little

Caitlin Dragun

Allen Little*

Family & Community Engagement Committee

Male Engagement Sub-Committee

Conor Martin*

Allen Little

Nicole Martin*

Chantelle Little

Monique Nieto

Danielle Padia

Field Service Committee

Health & Safety Committee

VACANT*

Heidi Carpenter

Chantelle Little*

Conor Martin

Leadership Development Committee

Amanda Reyes* 

Jessica Miranda

Membership Committee

State & Local Unit Relations (SLUR) Committee

Danielle Padia

Amanda Reyes 

Tiffany Rogers

Sharon Clark Frierson

Nathan Padia

Caitlyn Martin

Youth Committee

Office Management Team

Sara Gagliardi

Danielle Padia

Amanda Reyes 

Terrie Minnick

Kirsten Morgan

Elections Committee
(2 Elected Members)

To be determined 

Kirsten Morgan

Allen Little

Terrie Minnick

Marketing & Public Relations Committee

Newsletter - Marketing Sub-Committee

Terrie Minnick

Teacher of the Month - Marketing Sub-Committee

Monique Nieto*

Kirsten Morgan

Caitlin Dragun

Nominating Committee
(7 BOM Members)

To be determined 

Convention Committee

ALL BOM Members

Tiffany Rogers

Kirsten Morgan

Nicole Martin

Monique Nieto

Shana Wilson

Irene Dargan

Site Selection - Convention Sub-Committee

Vacant

Awards - Convention Sub-Committee

Vacant

Registration - Convention Sub-Committee

Vacant

Credentials - Convention Sub-Committee

Amanda Reyes

Workshop - Convention Sub-Committee

Vacant

Meal Functions - Convention Sub-Committee

Vacant

Hospitality - Convention Sub-Committee

Vacant

Rules - Convention Sub-Committee

Vacant

Decorations - Convention Sub-Committee

Vacant

Convention PR - Convention Sub-Committee

Vacant

Program - Convention Sub-Committee

Vacant

bottom of page