top of page
Đào tạo Cán bộ Bootcamp 2019-2020

Arizona PTA đang tổ chức đào tạo Bootcamp trực tiếp cho các sĩ quan PTA / PTSA để hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan bắt buộc. Xem hình bên dưới để biết ngày tháng và địa điểm.   

Sẵn sàng để đăng ký?  BẤM VÀO ĐÂY

northern training.jpg
southern training.png

$ 60 mỗi người

Quan tâm đến việc trở thành một nhà cung cấp tại một trong những chương trình đào tạo này? 

BẤM VÀO ĐÂY  để biết thông tin và đăng ký!

Sắp có đào tạo sĩ quan trực tuyến năm 2019!

bottom of page